Søby brunkulslejr

Onsdagd. 22/8 tog seniorklubben en tur til Søby Brunkuls lejer, undervejs indtog vi rundstykker kaffe og en lidt medicin.

Kl. 10.45 var der rundvisning i lejren, og det var en god rundvisning, hvor vi fik fortalt om arbejdet og de barske forhold som var her.


Det startede under første verdenskrig, hvor man gravede lidt tørv, men sidst i trediverne kom der rigtigt gang i at bryde brunkul, og der kunne tjenes mange penge ved det arbejde, men det var hårdt arbejde.

Et eksempel, en arbejder på en landbrugsvogn fyldt med kul, skulle læsses op i en jernbanevogn som kunne rumme 20 ton, arbejderen fik 1 krone pr. ton, og en dygtig arbejder kunne på en dag fylde tre vogne, og tjene 60 kr. ganske godt, daglejen var på det tidspunkt 25 kr. Det kunne de klare i ca. 4 år, så var de kørt ned. Nu var der andet arbejde som de kunne uføre, smøre maskiner eller blive kranføre o s v.

Dødeligheden var også stor i området, når man graver kul foregik det i ca 25 meters dybde før de kom ned til kullet, skulle der fjernes en masse sand, som lå lige ved siden af i et højt bjerg.

Det skete ofte, at noget styrtede sammen, og arbejderne blev begravet, det blev fortalt, at en person døde om dagen i den periode. Sikkerheden var ikke ret stor.
Det blev også fortalt, at da de fik strøm lagt derud, og skulle have en gravemaskine flyttet, selvfølgelig med håndkraft, skete det, at man stødte ind i el leningerne og dem som havde fat i maskinen blev ristet.

En dag røg der tre mand på den måde.
Brydningen af kul sluttede i midten af halvfjerdserne.
Herefter kørte vi til Kølkær og fik en god frokost.

På hjemvejen tog vi til Tørskind grusgrav, for at se Robert Jacobsens kunst, og drikke de sidste rester af den medbragte øl, jeg tror, at det var det sidste som havde mest interesse.

Vi var hjemme igen ca. 18.30


Karsten