Bovling!

Hvis du er interesseret i at spille Bovling sammen

med os i klubben, kan du kontakte/tilmelde dig ved

Svend Larsen tlf. 2164 5666.