Foto fra generalforsamlingen 2017

Så er der billeder fra vores generalforsamling.
Formandens beretning blev godkendt,og ligeledes blev regnskabet godkendt.

Revisor var Henning Andreasen og Kaj Toft.
På valg var kasseren Poul Rønne og to medlemmer Svend Åge og Karsten, som modtog genvalg.
hilsen Karsten