Generalforsamling d. 07. februar 2018.

Der deltog, i alt 28 medlemmer, samt 3 damer.

Vores tidligere kasserer blev mindet i forbindelse med hans død.

 1. Valg af dirigent: Arne Sørensen.
 2. Stemmeudvalg: Arne Rasmussen, Preben Jæger og Leif Mortensen.
 3. Formand Erik Myrebjerg Hansen: Vi er dags dato 60 medlemmer, da der er kommet nye til i løbet af året. Herefter kom hans beretning. Efter endt beretning, blev den sat til debat og godkendt uden kommentarer.
 4. Klubbens regnskab, v. kasserer Poul Rønne Pedersen. klubbens regnskab er revideret og godkendt d. 31. januar 2018. Årets resultat fremstår med følgende resultat: Kr. 24.543.
 5. Indkomne forslag: Her forelå ingen forslag.
 6. Valg af formand: Erik Myrebjerg Hansen, blev genvalgt
 7. Valg af bestyrelsesmedlem: Jens Kragh, blev genvalgt.
 8. Valg af bestyrelsessuppleant. Nyvalgt blev Poul Ivan Larsen.
 9. Valg af revisor: Genvalgt Kaj Toft Hansen.
 10. Revisorsuppleant: Benny Jensen.
 11. Herefter takkede formanden for god ro og orden.                                                                                                                                     Referent Jens Kragh