GRUPPELIVSFORSIKRING (§ 62): stk. 1. Gruppelivsforsikringen omfatter alle forbundets medlemmer.

For nyindmeldte medlemmer træder gruppelivsforsikringen i kraft fra indmeldelsesdagen.

Nyt stk. 2. Undtaget fra obligatorisk deltagelse i forbundets kollektive gruppelivsforsikring er nye medlemmer af forbundet med baggrund i TKF (særaftale 1 af 8. maj aftalen af 1989 – dækningsområder). Disse medlemmer kan ved indtræden i forbundet tilmelde sig gruppelivsforsikringen på frivillig basis. stk. 3.

Gruppelivsforsikringen, hvis forsikringssum udbetales gennem afdelingerne, giver forbundets medlemmer dækning i henhold til følgende skala (pr. 1. januar 2017): BILAG TIL LOVENE LOVE 2016 DANSK METAL 29.

Alder ved død  -  hovedsum kr. til og med:

54 år 73.345 kr.

55 år 67.232 kr.

56 år 61.119 kr.

57 år 55.008 kr.

58 år 48.895 kr.

59 år 42.783 kr.

60 år 36.670 kr.

61 år 30.558 kr.

62-66år 24.445 kr.

67år og derover 6.113 kr.

 

Børnesum:

Barnets alder  -  Børnesum pr. barn

År 0-16 - 20.131 kr.

År    17 - 17.255 kr.

År    18 - 14.380 kr.

År    19 - 11.506 kr.

År   20  -  5.752 kr.

Hovedsummen forhøjes med en børnesum, såfremt du er under 67 år og har børn under 21 år. Børnesummen udbetales dog direkte til barnet, såfremt dette har en anden folkeregisteradresse end afdøde. Som børn regnes også adoptivbørn og stedbørn, de sidste dog kun såfremt de er optaget i medlemmets husstand.

Der henvises til forsikringsbetingelserne på ALKA hjemmeside under 

"Metals "medlemsfordele".