Velkommen

til Metals Efterløns-og pensionistklub

i Svendborg.

Bestyrelsen har besluttet, at klubben skal have sin egen hjemmeside, hvor man fremover vil kunne orientere alle klubbens medlemmer, om det kommende års aktiviteter.

Man vil også gerne kunne bruge hjemmesiden til, at bringe mødereferater fra bestyrelsen og generalforsamlinger.

Vi vil også fremover, forud for vores enkelte arrangementer, annoncere indbydelserne til de  mange forskellige aktiviteter, herunder ture rundt i landet - på hjemmesiden

I et hvis omfang vil vi også gerne kunne bringe fotos derfra, ud til  klubbens medlemmer, og til almindelig orientering for andre. 

Web adressen for vores hjemmeside er: www.metalseniorklubsvendborg.dk 

 

Klubbens mailadresse vil altid kunne

benyttes ved alle henvendelser som er:

metalseniorklubsvendborg@gmail.com

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

v./ Erik Myrebjerg Hansen